Erfaring og nytænkning under samme tag

Johannsen Architects medvirker ved opførelse af byggeri til et bredt spektrum af industrielle, privat og offentlig formål: Produktionsfaciliteter, lager- og logistikterminaler, administration, indretning, boliger, klinikker, pleje og ældre boliger, idræt og religiøse bygninger.

Vi tegner og rådgiver om alle aspekter ved nybyggeri, om – og tilbygning, renovering, vedligeholdelse og byggepladsstyring. Vores rådgivning sikrer jer en optimal proces i hele forløbet, og vi påtager os gerne den overordnede ledelse af byggeriet

Bygger på tillid

Det har vi gjort i årtier, og gør det også fremover

Vi gør det lettere at være bygherre

Et industrielt byggeri skal danne rammen om fremtidige arbejds- processer, gnidningsløs logistik og et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan yde, trives og har lyst til at blive. Det samme gør sig i princippet gældende ved øvrige kategorier. Når vi går ind i en opgave, sætter vi os derfor grundigt ind i jeres behov og arbejdsmønstre. Vi skaber et byggeri, der ikke bare ser godt ud, men som og så understøtter jeres forventninger.

Vi har 45 års lokalkendskab i Trekantsområdet og den midtjyske region og dermed et godt kendskab til aktuelle planbestemmelser samt politiske og forvaltningsmæssige forhold. Vi arbejder med projekter i hele Danmark

Vi kan derfor hjælpe jer til en smidigere myndighedsbehandling. Også ved kompleksitet i lovgrundlaget, fredningsbestemmelser m.m. har vi en solid erfaring at trække på.

Mens selve byggeriet står på, er vi det daglige bindeled mellem bygherre og entreprenør. I alle byggeprocesser vil der løbende dukke uafklarede detaljer og spørgsmål op. Vi sørger for en hurtig afklaring, så byggeprocessen kan forløbe uden kostbare afbrydelser.