Graver & Maskinhus

Bygningen opføres ydmig med udvendige klimaskærme som træbeklædte hhv. på vægge og tag tæt beliggende ved kirken af hensyn til graverens daglige gøren med pasning af kirkens arealer og kirkegård.

Bygningens placering er underlagt den på stedet værende Exner fredning. Johannsen arkitekter har ud over menighedsrådet samarbejdet med provstiet, stiftet, kirkegårdskonsulenterne og nationalmuseet.

Bygningen er planlagt opført i 2019.

Mere senere.