Skytterne Vingsted

For de Danske Skytteforeninger beliggende i skovklædt terræn ved Vejle Ådal har tegnestuen udført nybyggeri af butik og kontorer, samt ombygning af eksisterende administration, mødelokaler og derudover forestået en partiel facaderenovering. Det bestående bygningsværk har en meget karakteristisk fremtoning og det har en bærende idé, at begrænse tilføjelsen af nye arkitektoniske elementer og istedet indordne sig i den eksisterende bygningsmasse.