Sognehuset i Ødsted

Johannsen arkitekter indgik totalrådgiverkontrakt med Ødsted Sogns Menighedsråd om opførelse af et nyt Sognehus som skal kunne samle menigheden til f.eks. foredrag, fællessang, fællesspisning, undervisning af konfirmander og bruges af dagplejemødre til sysler med de små. Huset skal også varetage de ansattes funktioner, herunder præstens rum, kirkesangeren og graverens mandskabs faciliteter.

Sognehusets arkitektur er afstemt med de kirkelige myndigheder og med hensyn tagen til Ødsted Kirke. Podieopbygningen i haven danner mulighed for ude undervisning af f.eks. konfirmander.

Huset er opført med gulvvarme og opvarmes via varmepumpe. Materialer som indgår er traditionelle så’ som teglsten, bitumentag, klodsgulve og buet træbetonloft i fællesarealer.